Выпуск 2018 1(51)

Выпуск целиком (.pdf)

СОДЕРЖАНИЕ

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

Социально-экономические проблемы Донбасса

Попова Г. Ю., Токарева Л. М. Концепція транспарентності як складова маркетингу будівельних підприємств Донбасу

Экономическая теория и история

Смирнова І. І., Михайлюта Є. І. Сталий розвиток в Україні: теоретичні аспекти

Международная и региональная экономика

Іванов С. В. Транспортно-логістичні кластери в контексті розвитку транспортної системи України та окремо взятого економічного району
Ляшенко В. І., Толмачова Г. Ф. Оцінка процесів дерегуляції підприємницької діяльності в Україні
Микитенко В. В., Микитенко Д. О. Формування територіальних природно-господарських округів та переформатування соціально-економічного простору України
Беззубко Л. В., Беззубко Б. І. Розвиток стратегій старопромислових регіонів
Добикіна О. К., Єршова Є. В. Дослідження зарубіжного досвіду формування концепції сталого розвитку, її реалізації та можливості адаптації до вітчизняних умов

Финансы

Михайличенко Н. М., Мірошниченко О. О. Дослідження динаміки обсягу біржових контрактів з облігаціями внутрішньої державної позики як основного фінансового інструменту фондового ринку України
Дьячкова Ю. М., Швецова І. В. Удосконалення методів стабілізації банківської системи України в умовах ризикової економіки
Латишева О. В. Екологічні інвестиції: сучасний стан та перспективи їх впровадження в Україні для забезпечення сталого розвитку держави
Ляшенко А. Ю. Упрощение процедур международной торговли как инструмент повышения конкурентоспособности отечественной продукции в условиях глобализации

Маркетинг

Трушкіна Н. В. Комплексний підхід до організації процесів обслуговування споживачів вугільного підприємства
Івченкова О. Ю., Лях А. О. Аналіз концепцій управління портфелем замовлень ІТ-підприємства

Менеджмент

Нечволода Л. В., Пилипенко К. В. Удосконалення календарного планування виконання ІТ-проекту

Менеджмент инноваций

Соколова Г. Б. Деякі аспекти розвитку цифрової економіки в Україні

Менеджмент персонала

Новікова О. Ф., Логачова Л. М. Формування умов гідної праці при подоланні виробничих небезпек у промисловості України
Антонюк В.П., Щетініна Л. В. Інституційне забезпечення державної політики у сфері зайнятості: напрями удосконалення
Ровенська В. В., Кліндух Г. М., Ракитянська Н. А. Емоційна компетенція керівників як один з інструментів управління трудовим потенціалом підприємства

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Богатырёва В. В., Бословяк С.В. Человеческий капитал как фактор повышения инвестиционной активности и экономического роста
Булко О. С. Инновации в сфере услуг Республика Беларусь
Павлов К. В. Норма и патология в социально-экономической сфере
Гречишкина Е. А. Механизм управления устойчивым развитием регионального туризма
Усманов И. А., Буриев Х. Т. Пути совершенствования стимулирования повышения качества работ в сельском строительстве

ДИССКУСИОННЫЙ КЛУБ

Солодовников С. Ю. Цивилизация, культура, экономическая система общества и институциональные матрицы: категориальная и реально-онтологическая иерархии
Колосов А. М., Цибулько О. С. Оцінка стану гостроти збройного протистояння в Донбасі з міркувань достатності умов для прийняття політичних рішень
Прогнімак О. Д. Інклюзивний розвиток України: перешкоди vs перспективи

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Поздравляем с 60-летним юбилеем члена международного научного совета нашего журнала КОНСТАНТИНА ВИКТОРОВИЧА ПАВЛОВА!
80-річчя віце-президента Академії економічних наук України, доктора економічних наук, професора САВЕЛЬЄВА ЄВГЕНА ВАСИЛЬОВИЧА