Выпуск 2015 3(41)

Выпуск целиком (pdf)


СОДЕРЖАНИЕ

НАУКОВІ СТАТТІ

Соціально-економічні проблеми Донбасу

Дубов Е.Д., Майдуков Г.Л. Механизация очистных работ в Донбассе: итоги, состояние... перспективы (К 220-летию Донбасса)

Антонюк В.П., Прогнімак О.Д. Антимодернізаційні процеси в Донецькій і Луганській областях та їх соціальні наслідки

Харазішвілі Ю.М., Ляшенко В.І. Стан, втрати та стратегічні орієнтири інфраструктурного розвитку східних промислових регіонів

Економічна теорія

Половян А.В., Заниздра М.Ю. Оценка размера теневого сектора экономики Украины в разрезе ключевых отраслей промышленности

Холод С.Б., Войт С.М. Системність на полі невизначеності напрямів державного та регіонального регулювання економічних процесів

Міжнародна та регіональна економіка

Юріна Н.О. Інтегральна оцінка розвитку малого підприємництва України

Шлафма Н.Л., Уманець Н.Л. Моделювання сталого регіонального розвитку в контексті трансформаційних зрушень: методологічний аспект

Гюльалиев М., Алиев Р. Динамика и отраслевая структура иностранных инвестиций, направленных в экономику Азербайджана

Толмачова Г.Ф. Особливості державної політики щодо ведення бізнесу та її вплив на розвиток підприємницького сектору

Ляшенко А.Ю. Определение точек экономического роста промышленного региона на примере Днепропетровской области

Фінанси

Лернер Ю.И. Основные методологические подходы к оценке финансового состояния банковской структуры

Рад Н.С. Пенсійна система в контексті стратегічних векторів національного розвитку

Шавкун Г.А. Сравнительный анализ подходов к оценке эффективности функционирования платежных систем

Рябоконь О.О. Децентралізація бюджетної системи України: міжнародний досвід та реалії

Менеджмент

Тараш Л.І., Петрова І.П. Державно-приватне партнерство - управлінська технологія модернізації економіки

Падерін І.Д., Новак Є.Е. Аналіз впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на стратегії підприємств малого та середнього бізнесу

Задорожнюк В.Ю. Актуальные вопросы учета расходов промышленных предприятий

Менеджмент інновацій

Драчук Ю.З., Кочешкова І.М., Трушкіна Н.В. Удосконалення нормативно-правового забезпечення інноваційного розвитку вугільної промисловості на засадах публічно-приватного партнерства

Осадча Н.В. Шляхи активізації інноваційної діяльності в Україні

Шульга Г.В. Економічні умови функціонування інноваційної інфраструктури в Україні

Менеджмент персоналу

Сєріков А.В. Людський капітал особистості: оцінка й управління

Бойченко М.В. Концептуальна схема механізму управління професійними ризиками на підприємстві

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Виногоров Г.Г. Социальная ответственность бизнеса: экологический (природоохранный) аспект

ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ

Антонюк В.П., Прогнімак О.Д. Дослідження особливостей соціокультурного та людського розвитку Донбасу в контексті нагромадження ризик-потенціалу