Выпуск 2015 2(40)

Выпуск целиком (pdf)


СОДЕРЖАНИЕ

НАУКОВІ СТАТТІ

Соціально-економічні проблеми Донбасу

Булеев И.П., Рассуждай Э.Я. Методические подходы к оценке природного капитала угледобывающего предприятия

Надич А.Б. Системи локального обміну послугами і товарами як інструмент зниження рівня безробіття в районах концентрації тимчасово переміщених осіб

Благодарний О.І., Коршикова І.О., Плужникова Є.А. Агломерації Донецької області

Економічна теорія

Павлов К.В. Взаимосвязь экономической теории и региональной экономики

Кондратьєва Т.В. Точки біфуркації на траєкторії розвитку соціально-економічних систем

Міжнародна та регіональна економіка

Мохначев С.А., Шамаева Н.П. Формирование кластеров в старопромышленном регионе России

Марченко В. Корисні копалини України як чинник відновлення зростання економіки та розвитку регіонів

Гюльалиев М., Алиев Р. Влияние иностранных инвестиций, вложенных в нефтяную промышленность Азербайджана, на внешнеторговые отношения

Расулев А.Ф., Тростянский Д.В., Исламова О.А. Развитие инновационного потенциала и тенденции инновационной активности предприятий промышленности Узбекистана

Тонких С.А., Тюрев В.К., Остальцев А.С. Эталонная динамика показателей экономического роста для предприятий нефтяной промышленности

Фінанси

Покатаєва О.В., Кучерова Г.Ю. Стратегічне планування розвитку оподаткування в країнах ЄС

Маркетинг

Сазонець О.М., Малашенко Ю.А. Особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємств сфери послуг

Колосова К.А. Управління комерційними ризиками виробничих підприємств

Менеджмент

Лазарева Н.О. Про розуміння управління ефективністю діяльності підприємства

Виногоров Г.Г. Социальная ответственность бизнеса: экономический аспект

Менеджмент інновацій

Дюжев В.Г., Сусликов С.В. Формирование инновационно-восприимчивой среды предприятия на основе комплексного подхода к совершенствованию системы управления персоналом

Землянкін А.І., Лях І.І. Визначення ролі інноваційної політики у забезпеченні розвитку промислового міста

Менеджмент персоналу

Антонюк В.П. Вища освіта України у системі відносин ринку праці

Наукові повідомлення

Маликова Т.Ш., Туктарова И.О., Агадуллина А.Х., Загитова И.Р. Развитие предпринимательского потенциала инструментами экологического менеджмента

Маликов Р.И., Гришин К.Е. Проблемы модернизации предпринимательской среды как условие эффективной реализации потенциала региона

Дискусійний клуб

Белопольский Н.Г., Волошин В.С., Кленин О.В. Концептуальные основы экономической программы по выходу из кризиса и спасения Украины

Панькова О.В. Структурування національно-символічного простіру україни у період революційних зрушень і військового конфлікту (2013-2015 рр.) (Дослідницька розвідка)

Сталкер Ів.Ан.Ті. Ракетобудування та кооперація в сфері ВПК