Выпуск 2014 3(37)

Выпуск целиком (.pdf)

Содержание

 

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

 

Соціально-економічні проблеми Донбасу

Котов Е. В., Ляшенко В. И. Модернизация и перспективы опережающего развития Донбасса в свете теории длинных волн Кондратьева

Дубініна М. В. Оптимізація ресурсного потенціалу промисловості міста з урахуванням його конкурентних переваг

Солдак М. О. Пріоритетні напрями стратегічного планування розвитку промисловості міста

Благодарний І. О., Юріна Н. О., Скобцова Г. В. Мале підприємництво Донецької області у 2011-2012 роках

 

Міжнародна і регіональна економіка

Павлов К. В., Растворцева С. Н., Череповская Н. А. Теоретико-методические основы идентификации потенциальных кластеров в региональной экономке

Кулиняк І. Я., Глянцева О. І. Стан розвитку зовнішньої торгівлі товарами легкої промисловості України

Мохначев С. А., Шамаева Н. П. Формирование кластеров в старопромышленном регионе России

Байрамзаде Яшар Кярам оглы. Глобальная энергетическая безопасность и основные направления ее обеспечения

Васильчак С. В., Семак С. С. Формування конкурентоспроможності туристичних підприємств у контексті забезпечення економічної безпеки

 

Фінанси

Гонтар Д. Д. Формування складу системи показників для оцінки впливу рентабельності банку на його вартість

Масленникова Л. П., Гончарова С. Н., Гуденица О. В. Способы повышения эффективности управления денежными потоками с помощью инструментов CashManagement

Косова Т. Д., Ангеліна І. А. Кодекс фіскальної прозорості: ініціативи МВФ

Кулай А. В. Шляхи усунення асиметрій місцевих бюджетів України: європейський досвід

 

Маркетинг

Гамова І. В. Основні функції управління маркетингом підприємств у сфері електронної торгівлі

Валитов Р. С. Исследование рынка в антимонопольном менеджменте предприятия

Полякова Н. С. Маркетинговий підхід до урегулювання обсягів дебіторської заборгованості підприємств водопостачання та водовідведення

Марченко И. В. Оценка точек контакта при исследовании и корректировке имиджевой стратегии города

 

Менеджмент

Драчук Ю. З., Новікова Н. І., Трушкіна Н. В. Інституціональне забезпечення економічної безпеки промислового підприємства

Кадермєєва Д. С. Система показників і оцінка суспільної ефективності електроенергетики України

Штангрет А. М., Пушак Г. І. Потенціал забезпечення економічної безпеки підприємства: теоретичні аспекти

Тараш Л. І., Буковський А. В. Основні засади функціонування публічного акціонерного товариства залізничного транспорту

 

Менеджмент інновацій

Меліхов А. А. Моделювання інноваційної складової конкурентного розвитку промислових підприємств

Підоричева І. Ю. Фінансове забезпечення та організаційно-економічне супроводження інноваційних процесів в економіці України

 

Менеджмент персоналу

Бойченко В. С. Особливості мотивації персоналу в фінансовій установі (на прикладі ПАТ КБ «ПриватБанк»)

Крапівіна Г. О. Механізми мотивації та оцінки праці в волонтерстві

 

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Ильин С. Ю., Кочеткова И. А. Анализ деловой активности и рентабельности деятельности предприятия

Медвєдкін Т. С. Компаративний аналіз розвитку Піттсбурга, Ліверпуля та Манчестера як старопромислових міст

 

ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ

Ляшенко В.І. «Общак» як провідна засада розбудови пострадянської держави (спроба компіляції на інстутиційно-кримінальну тематику)

 

РЕЦЕНЗІЇ

РЕЦЕНЗІЯ на колективну монографію «Перший етап модернізації економікиУкраїни: досвід та проблеми»

 

НАШІ ЮВІЛЯРИ

ВІТАЄМО з 60-річчям Керівника Полтавського місцевого відділення Академії економічних наук України, академіка АЕН України, першого проректора Полтавського університета економіки і торгівлі – Миколу Єгоровича Рогозу !