Выпуск 2010 1(19)

Выпуск целиком (.pdf)

Содержание

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

Социально-экономические проблемы Донбасса

 1. Плужникова Є. А. Показники ефективності видобутку регіональних ресурсів Донецької області
 2. Майдукова С. С. К вопросу инвестиций в угольные шахты
 3. Юрина Н. А. Моделирование и прогнозирование развития малого бизнеса Донецкой области
 4. Ільїн В. Ю. Економічні аспекти функціонування аграрних структур різних організаційно-правових форм

 

Экономическая теория

 1. Булеев И. П., Брюховецкая Н. Е. Институциональные аспекты стратегии и капитализации предприятий
 2. Стеблюк Н. Ф. Підходи щодо визначення перспективної потреби у фахівцях з вищою освітою
 3. Антыкуз В. М. Поиск ренты как главный мотив экономической деятельности в переходной экономике

 

Международная и региональная економика

 1. Кацура С. М., Лимар В. В. Принципи державного регулювання міжнародного трансферу знань
 2. Полковников С. А. Социальное районирование для задач региональной экономики
 3. Морщенок Т. С. Сучасний стан розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств Запорізької області

 

Финансы

 1. Кулиняк І. Я. Визначення рейтингу та рівня впливу ризиків лізингової діяльності машинобудівних підприємств
 2. Осадча Н. В., Ляшенко В. І. Цілі, завдання та принципи регуляторної політики в митній сфері
 3. Величко О. В. Бюджетна політика та особливості її формування в умовах нестабільності соціально-економічного розвитку
 4. Ціпура В. Л. Класифікаційні ознаки тарифів
 5. Анисимова Г. С. Вплив структури капіталу на фінансово-економічний стан промислового підприємства

 

Менеджмент

 1. Гудзь П. В., Нечаєва І. А. Методичні основи використання програмно-цільового підходу в управлінні інвестиційною програмою розвитку металургійного підприємства
 2. Шиянов И. А. Организационное обеспечение внедрения концепции управления рисками промышленного предприятия
 3. Катанова Л. А. Мотивационный процесс в управлении персоналом
 4. Снітко Є. О. Аналіз існуючих методів планування оптимальних термінів служби машин і механізмів в операційному менеджменті

 

Менеджмент инноваций

 1. Князь С. В., Георгіаді Н. Г., Пушак Я. Я. Трансферне забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств: параметри й характеристики
 2. Дементьева Т. А. Активизация инновационной деятельности малых и средних предприятий на основе кластерной структуры их организации
 3. Квілінський О. С., Степанова Т. О. Кластеризація як спосіб підвищення стійкості суб’єктів малого бізнесу

 

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

 1. Павлов К. В., Федоров М. М. Основные принципы формирования экологического потенциала как фактора жизнеобеспеченности природно-антропогенных систем

 

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

 1. Вагурин В. А. Субстанция, свойства и системопреобразующая роль капитала. Статья третья
 2. Нусратуллин В. К. Ренессанс экономической теории как практическая необходимость

 

РЕЦЕНЗИИ

 1. Рецензія на монографію Л. М. Матросової, О. А. Овєчкіної, К. В. Іванової, Д. В. Солохи «Управління розвитком інноваційного потенціалу регіонів у перехідній економіці України»
 2. Рецензия на монографию К. В. Павлова «Патологические процессы в экономике»
 3. Теоретично-методологічні аспекти корпоративного управління (рецензія на монографію Баюра Д.О. Система корпоративного управління в Україні: стан та перспективи розвитку)

 

НАШИ ЮБИЛЯРИ

Білецькому Володимиру Стефановичу — 60 років Институту экономики промышленности НАН Украины — 50 лет. Вспоминает доктор экономических наук, профессор, академик Академии экономических наук Украины Б. М. Биренберг

 

ПОМНИМ

Життя, віддане служінню армії та науці. Пам’яті В. А. Вагуріна