Выпуск 2014 2(36)

Выпуск целиком (.pdf)

СОДЕРЖАНИЕ

 

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

Социально-экономические проблемы Донбасса 

 1. Котов Е. В., Ляшенко В. И. Концептуальные подходы к оценке уровня модернизации промышленных городов Донбасса
 2. Анісімов А. Є., Дорофєєва А. А. Організаційне забезпечення формування програми економічного і соціального розвитку м. Донецька
 3. Чеботарьова Н. М., Демчєнко О. Комплексний аналіз малого підприємництва Луганської області як складова формування соціально-економічного розвитку регіонів
 4. Благодарный А. И., Коршикова И. А., Плужникова Е. А. Оценка межтерриториальных различий в экономическом развитии Донецкой области
 5. Стариченко Л. Л., Фокіна І. В. Сучасний стан та перспективи розвитку вугільної промисловості України

 

Экономическая теория

 1. Бєлєнцов В. М. Методичний підхід до дослідження розвитку національної економіки на основі структурних пропорцій
 2. Омельченко О. Ю. Особливості прояву інформаційних екстерналій в економічній діяльності та суспільному житті
 3. Житний П. Є. Концептуальні аспекти розвитку методології обліково-аналітичного забезпечення сучасних виробничо-економічних відносин

 

Международная и региональная экономика

 1. Кудріна О. Ю. Регіональна промислова політика: елементи теорії, логіки та понятійного апарату
 2. Альошкін В. С. Синергетичний підхід до моделювання соціально-економічної політики України на шляху до євроінтеграції
 3. Розмислов О. М. Сучасна інтерпретація механізму інвестиційної політики регіонів в умовах економічної кризи
 4. Квасній Л. Г., Паславська В. В. Роль економічного потенціалу регіону в забезпеченні стійкого розвитку економіки

 

Финансы

 1. Гонтар Д. Д. Оцінка впливу фінансових та нефінансових факторів на вартість банків України
 2. Молдован О. О. Формування сприятливого податкового простору для підприємницької діяльності в Україні: ключові проблеми та шляхи їх подолання
 3. Ляшенко С. В. Формування ринку капіталів Україні та шляхи його взаємодії з країнами Співдружності незалежних держав (СНД)
 4. Канивец Е. П., Пономарёва А. С. Анализ убыточности судоходных компаний, работающих на рынке речных грузоперевозок Украины
 5. Ангеліна І. А. Проблеми впровадження міжнародних стандартів сумлінного управління державними фінансами в українську практику
 6. Коваленко В. В., Шепель Є. В. Оцінювання впливу монетарних чинників на формування інфляційної складової діяльності банків
 7. Чепелюк Г. М. Оцінка стратегій розвитку банку як концепція незалежного аудиту в Україні
 8. Кулаков В. О., Курган О. Г., Павленок О. І. Стан кредитування малого та середнього бізнесу в Україні

 

Маркетинг

 1. Путінцев А. В., Прищепа Н. П. Проблеми формування професійних компетенцій у майбутніх маркетологів
 2. Дубовиков М. М. Диференціація товаровиробників в умовах неекономічних преференцій

Менеджмент

 1. Король К. В. Економічний стан та проблеми розвитку галузі машинобудування в Україні

 

Менеджмент инноваций

 1. Тульку Я. І. Мале інноваційне підприємництво як об’єкт державної інноваційної політики
 2. Лях І. І. Методичний підхід до комплексної оцінки інноваційного розвитку регіону
 3. Шабельнікова Є. А. Інноваційний розвиток національних підприємств в умовах інтеграції в світове господарство

 

Менеджмент персонала

 1. Головінов О. М. Соціальна відповідальність бізнесу: українські реалії і проблеми
 2. Надрага В. І. Методичні засади оцінювання професійних ризиків

 

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

 1. Павлов К. В. Инновационная экология: теоретические и практические аспекты

 

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

 1. Золотов А. Ф. Про деякі проблеми сучасної економічної науки