Issue 2015 1(39)

Full issue (pdf)


CONTENT

НАУКОВІ СТАТТІ

Соціально-економічні проблеми Донбасу

Булєєв І.П., Брюховецька Н.Ю. Шляхи відновлення економіки України та Донбасу

Хоменко Я.В., Солдатова А.С. Оценка проблемы терриконов Донбасса

Драчук Ю.З., Кочешкова І.М., Трушкіна Н.В. Визначення чинників державного регулювання інноваційної діяльності вугільних підприємств

Столяров В.Ф., Кушлак О.І., Овчаренко Т.В., Столярова В.В. Фінансування людського розвитку в Луганській області: тенденції та перспективи

Антонюк В.П. Сучасні проблеми соціального та людського розвитку Донецької й Луганської областей та пріоритетні завдання щодо їх вирішення

Економічна теорія

Ткаченко В.А., Клочко В.М., Кухтін Е.В. Філософія економічних циклів

Вишневский А.С. Стратегические аспекты сохранения человеческого капитала в условиях системного кризиса

Міжнародна і регіональна економіка

Павлов К.В. Развитие традиционных промыслов в регионах как фактор импортозамещающей модели модернизации экономики России

Ибрагимов Ш.М. Ценовой фактор роста конкурентоспособности потребительских товаров и его роль в экономическом развитии Азербайджана

Чайка І.П. Досвід розвитку європейських ринків освітніх послуг

Скляр Г.П., Карпенко Ю.В. Державно-приватне партнерство в сфері гастрономічного туризму як інструмент модернізаційного розвитку економіки регіонів

Амоша Е.А. Особенности формирования социально направленной политики в странах Европы

Менеджмент

Вакульчик О.М., Книшек О.О. Управлінська діагностика зовнішньоекономічної діяльності підприємств на основі інтегральної оцінки

Менеджмент інновацій

Амоша О.І., Ніколаєнко А.І. Національна інноваційна система України в контексті міжнародних порівнянь

Землянкін А.І., Лях І.І. Удосконалення системи економічного стимулювання інноваційної діяльності підприємств індустріального міста

Шульга Г.В. Досвід формування ефективної інноваційної інфраструктури в зарубіжних країнах

Осадча Н.В., Котко О.К. Інноваційна політика в умовах модернізації промисловості України

Менеджмент персоналу

Штапаук Г.П. Механізм реалізації соціальної політики підприємств

Булеев Е.И., Ревва А.Н. Институциональные аспекты мотивации труда в Украине

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Попов С., Барре К. Регулирование развития пищевой отрасли Казахстана

Митрофанова И.В., Митрофанова И.А., Жуков А.Н., Старокожева Г.И. Российский феномен территориального мегапроектирования: исторический и современный опыт

Верезубова Т.А. Приоритеты развития страховых организаций Республики Беларусь в контексте гармонизации национальных интересов

ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ

Сталкер Ів.Ан.Ти. Почути Донбас

РЕЦЕНЗІЇ

Рецензія на колективну монографію «Новий світовий економічний порядок і виклики для України»

НАШІ ЮВІЛЯРИ

З нагоди 85-річчя з дня народженняі 60-річчя науково-педагогічної діяльності академіка АЕН України, доктора економічних наук, професора Ковальова Валерія Миколайовича

З нагоди 75-річчя з дня народження академіка АЕН України, доктора економічних наук, професора Булєєва Івана Петровича

З нагоди 70-річчя з дня народження і 50-річчя наукової діяльності академіка НАН України Гейця Валерія Михайловича

70 лет доктору экономических наук, профессору, академику Академии экономических наук Украины Дубницкому Владимиру Ивановичу