Issue 2014 2(36)

Full Issue (.pdf)

CONTENT

 

SCIENCE ARTICLES

Соціально-економічні проблеми Донбасу 

 1. Котов Е. В., Ляшенко В. И. Концептуальные подходы к оценке уровня модернизации промышленных городов Донбасса
 2. Анісімов А. Є., Дорофєєва А. А. Організаційне забезпечення формування програми економічного і соціального розвитку м. Донецька
 3. Чеботарьова Н. М., Демчєнко О. Комплексний аналіз малого підприємництва Луганської області як складова формування соціально-економічного розвитку регіонів
 4. Благодарный А. И., Коршикова И. А., Плужникова Е. А. Оценка межтерриториальных различий в экономическом развитии Донецкой области
 5. Стариченко Л. Л., Фокіна І. В. Сучасний стан та перспективи розвитку вугільної промисловості України

 

Економічна теорія

 1. Бєлєнцов В. М. Методичний підхід до дослідження розвитку національної економіки на основі структурних пропорцій
 2. Омельченко О. Ю. Особливості прояву інформаційних екстерналій в економічній діяльності та суспільному житті
 3. Житний П. Є. Концептуальні аспекти розвитку методології обліково-аналітичного забезпечення сучасних виробничо-економічних відносин

 

Міжнародна і регіональна економіка

 1. Кудріна О. Ю. Регіональна промислова політика: елементи теорії, логіки та понятійного апарату
 2. Альошкін В. С. Синергетичний підхід до моделювання соціально-економічної політики України на шляху до євроінтеграції
 3. Розмислов О. М. Сучасна інтерпретація механізму інвестиційної політики регіонів в умовах економічної кризи
 4. Квасній Л. Г., Паславська В. В. Роль економічного потенціалу регіону в забезпеченні стійкого розвитку економіки

 

Фінанси

 1. Гонтар Д. Д. Оцінка впливу фінансових та нефінансових факторів на вартість банків України
 2. Молдован О. О. Формування сприятливого податкового простору для підприємницької діяльності в Україні: ключові проблеми та шляхи їх подолання
 3. Ляшенко С. В. Формування ринку капіталів Україні та шляхи його взаємодії з країнами Співдружності незалежних держав (СНД)
 4. Канивец Е. П., Пономарёва А. С. Анализ убыточности судоходных компаний, работающих на рынке речных грузоперевозок Украины
 5. Ангеліна І. А. Проблеми впровадження міжнародних стандартів сумлінного управління державними фінансами в українську практику
 6. Коваленко В. В., Шепель Є. В. Оцінювання впливу монетарних чинників на формування інфляційної складової діяльності банків
 7. Чепелюк Г. М. Оцінка стратегій розвитку банку як концепція незалежного аудиту в Україні
 8. Кулаков В. О., Курган О. Г., Павленок О. І. Стан кредитування малого та середнього бізнесу в Україні

 

Маркетинг

 1. Путінцев А. В., Прищепа Н. П. Проблеми формування професійних компетенцій у майбутніх маркетологів
 2. Дубовиков М. М. Диференціація товаровиробників в умовах неекономічних преференцій

Менеджмент

 1. Король К. В. Економічний стан та проблеми розвитку галузі машинобудування в Україні

 

Менеджмент інновацій

 1. Тульку Я. І. Мале інноваційне підприємництво як об’єкт державної інноваційної політики
 2. Лях І. І. Методичний підхід до комплексної оцінки інноваційного розвитку регіону
 3. Шабельнікова Є. А. Інноваційний розвиток національних підприємств в умовах інтеграції в світове господарство

 

Менеджмент персоналу

 1. Головінов О. М. Соціальна відповідальність бізнесу: українські реалії і проблеми
 2. Надрага В. І. Методичні засади оцінювання професійних ризиків

 

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

 1. Павлов К. В. Инновационная экология: теоретические и практические аспекты

 

ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ

 1. Золотов А. Ф. Про деякі проблеми сучасної економічної науки