Issue 2013 3(33)

Full Issue (.pdf)

Content

НАУКОВІ СТАТТІ

Соціально-економічні проблеми Донбасу

1. Коршикова И. А., Плужникова Е. А. Выявление агломерационного эффекта в современном развитии территорий Донецкой области.

2. Шулаева Ю. Е. Динамика образования и накопления электронных отходов в Донецкой области

3. Федько Я. В. Розвиток та конкурентоспроможність металургійних підприємств Луганської області

4. Инякин В. Н. Возможности стабилизации централизованного водоснабжения в сельской местности (по материалам Донецкой области)

 

Економічна теорія

5. Далевська Н. М. Інституціоналізація міжнародної влади як засіб ефективної комунікації світового політико-економічного простору

6. Нусратуллин В. К., Нусратуллин И. В. Теоретико-методологические аспекты социально ориентированного развития

7. Івашук Ю. П. Концептуальні засади розвитку державної антикорупційної політики

8. Зухба О. М. Домогосподарство в різних типах економічного порядку: еволюція теоретичних моделей

9. Чмир О. С., Захаркевич Н. П. „Зелена” економіка: сутність, цілі та базові принципи

 

Міжнародна та регіональна економіка

10. Погріщук Б. В., Пилявець В. М. Теоретико-методологічні засади формування конкурентних переваг на регіональному рівні

11. Павлов К. В. Межрегиональная экономика как перспективное направление научных исследований

12. Вишневський О. С. Європейські моделі реалізації соціальної орієнтації економіки в контексті регіональної політики

13. Шабалина Л. В., Зиневич А. С. Оценка влияния ОПЕК на мировую экономику

14. Комышев А. Л., Миронова З. А., Атаев А. В. Основные проблемы организации производства молока в Удмуртской республике

15. Литвин А. В. Системная диагностика регионального спортивного комплекса: теория и инструментарий (на примере Удмуртской Республики)

16. Нездоймінов С. Г., Андрєєва  Н. М. Соціально-економічні передумови формування територіальної мережі агротуризму

17. Лиса О. І. Оцінка та порівняння рівня модернізації основних засобів у Західному регіоні України

18. Осадча Н. В. Угода про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС: перспективи та небезпеки

19. Ляшенко В. И. Государственное содействие развитию предпринимательской деятельности в Бельгии

 

Фінанси

20. Шевченко В. В., Свистунова М. В. Особенности формирования тарифной политики на жилищно-коммунальные услуги

21. Колєснікова Г. В. Регуляторний вплив Національного банку України на динаміку кредитування малого підприємництва

22. Мальчик М. В., Гонтаренко Н. А. Удосконалення формування і реалізації цінової політики банку

23. Жикаляк Н. В. Рента в горной промышленности: виды и причины образования

24. Іванчук Р. М., Іванчук О. А., Шеремета Д. В. Шляхи розвитку управлінського обліку в комерційних банках

 

Маркетинг

25. Гамова І. В. Специфічні особливості комплексу маркетингу підприємства, що працює у сфері роздрібної електронної торгівлі

26. Ковальчук В. А. Сутність поняття кластерного механізму

27. Демченко А. О., Момот О. І. Про сутність понять „ефективність” та „результативність” в економіці

28. Лисюк В. М. Вплив інтеграційних процесів на ринок електроенергетики України

Менеджмент

29. Дяченко В. С. Економічна стійкість сільськогосподарських підприємств як чинник соціально-економічного розвитку України

30. Харченко Ю. А. Удосконалення системи планування обсягів реалізації продукції на промисловому підприємстві

31. Венглюк І. В. Становлення соціально-економічної безпеки підприємства

 

Менеджмент інновацій

32. Чебанов О. О. Оцінка зовнішніх ефектів галузевих витрат на дослідження та розробки в економіці України

33. Погріщук Б. В., Мельник В. І., Пилявець В. М. Інновації як індикатор економічного розвитку промислових підприємств

34. Передерій С. Л. Питання розвитку електронної промисловості України на інноваційній основі

35. Залунін В.Ф. Інноваційні механізми ефективного функціонування підприємств різних галузей промисловості

Менеджмент персоналу

36. Крапівіна Г. О. Логіко-семантична модель наочної області зайнятості

37. Літинська В. А. Державне регулювання зайнятості населення в Україні

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

38. Резник А. Е. Организационно-экономическая основа управления ремонтным обслуживанием производства авиакомпонентов

 

ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ

39. Золотов А. Ф., Омельченко О. Ю. Ідеологічні диверсії замість об’єктивного економічного аналізу

 

НАШІ ЮВІЛЯРИ

Олександру Миколайовичу Алимову – 90 років!

 

Белопольському Миколі Григоровичу – 75!

 

Станіслав Федорович Поважний – Герой України!

 

Ювілей Матросової Людмили Миколаївни!