Issue 2013 2(32)

Full Issue (.pdf)

Content

НАУКОВІ СТАТТІ

Соціально-економічні проблеми Донбасу

 1. Чеботарьова Н. М., Калюжна О. О. Вплив прямих іноземних інвестицій на соціально-економічний розвиток Луганської області
 2. Светлична Т. В. Інвестиційна привабливість Донецького регіону: проблеми та перспективи

 

Економічна теорія

 1. Елкина В. Н. Самоорганизация бизнес-сообщества – эффективный инструмент развития малого и среднего предпринимательства и средство снижения трансакционных издержек

 

Міжнародна та регіональна економіка

 1. Павлов К. В. Патологические социально-экономические процессы: территориальный аспект
 2. Попов В. Д. Электронное обучение на предприятиях малого и среднего бизнеса
 3. Асадуллина Н. Р. Развитие интеграционных процессов в инновационной сфере в республике Узбекистан
 4. Медвідь В. Ю. Систематизація інструментів економічного регулювання регіонального розвитку
 5. Растворцева С. Н., Ларионова М. В. Определение степени взаимодействия сил в агломерационных процессах регионов России
 6. Дуда Т. Т., Троц І. В. Порівняльна рейтингова оцінка фінансового стану машинобудівних підприємств Хмельниччини
 7. Гриценко С. І. Моделювання стійкого розвитку економіки регіонів на основі транспортно-логістичних систем
 8. Кудріна О. Ю. Плюси та мінуси процесів розвитку сучасної регіональної промислової політики

 

Фінанси

 1. Величко О. В. Бюджетний механізм забезпечення розвитку соціальної інфраструктури
 2. Дзюба О. М. Необоротні активи комерційного банку: економічна сутність в умовах сучасного облікового законодавства
 3. Ластовенко А. В. Теоретичні аспекти визначення суті інвестиційного капіталу в сучасних умовах
 4. Боровик П. М., Нікітченко К. С. Сучасні проблеми справляння податку на прибуток підприємств
 5. Гришова І. Ю., Щербата М. Ю. Аналітичне забезпечення управління структурою оборотних активів молокопереробних підприємств
 6. Колупаєва І. В., Шелест О. Л. Спрощена система оподаткування: сучасний стан та вплив на стимулювання підприємницької діяльності в Україні
 7. Максимова Н. О. Особливості реформування податкової системи України за умов дії Податкового кодексу
 8. Касьянова В. О. Амортизація основних засобів: методи нарахування та організація обліку

 

Маркетинг

 1. Резнікова О. С. До визначення поняття „конкурентоспроможність підприємства” в умовах глобалізації
 2. Наумова О. Е. Підвищення ролі маркетингових інформаційних систем при забезпеченні ефективного управління маркетингом підприємства
 3. Федорова С. В. Удосконалення діючих методів ціноутворення на підприємствах харчової промисловості регіону
 4. Зайцева Л. О. Вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на конкурентоспроможність підприємств легкої промисловості
 5. Аранчій В. І., Перетятько І. В. Сучасний стан і перспективи розвитку виробництва та переробки олійних культур в Україні
 6. Штимер Л. Т. Сучасний стан розвитку м’ясопродуктового підкомплексу України
 7. Мірошниченко К. М. Основні проблеми розвитку маркетингу на переробних підприємствах борошномельної галузі в сучасних умовах господарювання

 

Менеджмент

 1. Коваленко Н. В., Мархайчук М. М. Забезпечення балансу інтересів суб’єктів інвестиційного процесу як фактор підвищення інвестиційної привабливості підприємства
 2. Єрмакова А. О. Методичні підходи до діагностики і аналізу економічної стійкості борошномельних підприємств
 3. Бондар Ю. А. Впровадження екологічного аудиту в Україні
 4. Гайдамака О. М., Лебідь В. М. Формування дорадчими службами інформаційного простору в аграрному секторі економіки Українии

 

Менеджмент інновацій

 1. Гонтова Н. В. Дослідження циклічності процесу адаптації підприємства до інноваційного розвитку
 2. Ляшенко В. І., Землянкін А. І., Підоричева І. Ю. Європейська система моніторингу інноваційної діяльності: особливості та можливості використання в Україні
 3. Тараненко І. В., Таранець Є. І. Вплив інноваційного маркетингу на дифузію інновацій та конкурентоспроможність в глобальній економіці
 4. Матросова Л. М. Інноваційний розвиток економіки
 5. Ковальчук В. В., Яринчак О. П. Деякі аспекти удосконалення системи енергоменеджменту в Україні

 

Менеджмент персоналу

 1. Хитра О. В., Кобилянко Т. В. Особливості функціонування креативних команд у сучасних умовах господарювання
 2. Полковников С.А. Социодинамика как фактор формирования технологического уклада
 3. Сочинська-Сибірцева І. М. Вдосконалення технології управління персоналом на машинобудівних підприємствах