Issue 2012 2(28)

Full Issue (.pdf)

SCIENCE ARTICLES

Social and economic problems of Donbass

1. Вдовенко Ю. В. Економіко-статистичний аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств Луганської області

2. Прищепа Н. П. Реструктуризація підприємств вугільної галузі як складник стратегії конкурентоспроможності

3. Мардар Д. О., Міхейчик І. О. Особливості правового положення структурних підрозділів підприємств на прикладі ДП „Луганськвугілля”

4. Кучер В. А. Практичні аспекти аналізу ефективності кадрової політики промислових підприємств Донбасу

 

International and regional economy

5. Павлов К. В. Направления и формы государственной поддержки развития малого бизнеса в Белогородской области

6. Кучерук С. А., Родіна О. Г. Просторова та інституційна інтеграція суб’єктів господарювання за умов сучасного глобального економічного розвитку

7. Ільїн В. Ю. Аграрний сектор економіки України в умовах становлення глобалізаційних процесів

8. Подсолонко М. В. Повышение уровня занятости населения рекреационных территорий АР Крым

9. Даглі А. С. Сутність та зміст стратегічного управління розвитком регіону

 

Finance

10. Ільїна О. В. Розвиток інвестиційного потенціалу підприємств АПК

11. Павлів В. В. Сучасний стан та проблеми розвитку недержавного пенсійного забезпечення

12. Комисова М. М., Долженкова К. А. Нововведения в налоговом кодексе Украины для субъектов предпринимательской деятельности

13. Матросова Л. Н. Проблемы инновационного развития экономики

14. Климчук С. В. Финансовое пространство и его интеграционные приоритеты

 

Marketing

15. Бацалай Т. М. Інтелектуальний капітал як специфічна характеристика інноваційно-активного підприємства

16. Лисенко І. О. Теоретично-методологічні засади організації й управління маркетингом у освітній установі

17. Сурженко Л. О. Бюджетування як механізм управління бізнес-процесом „маркетинг” на підприємстві

18. Кирик С. М. Доцільність маркетингового забезпечення комерціалізації науково-технічної продукції

19. Лебідь В. М., Бондаренко Ф. О. Управління службою маркетингу на стабільно діючому підприємстві

20. Косов О. І. Проблемні питання вибору та реалізаціїї маркетингової концепції стратегій проектів енергозбереження на ринку енергоресурсів в Україні

 

Management

21. Полковников С. А. Построение цепочки создания добавочной ценности как метод принятия управленческих решений

22. Мазуренок О. Р . Упровадження автоматизованих систем оптимізації продукції машинобудівних підприємств як один із напрямів диверсифікації діяльності підприємств

23. Каличева Н. Є. Напрями визначення ефективності організації робіт при модернізації колійного господарства

24. Дорофєєва Г. А., Павлій А. С. Стратегічний підхід в управлінні підприємством в умовах економіки України

25. Коренюк П. І., Голубенко І. В. Особливості формування ефективної системи управління підприємствами сільськогосподарського машинобудування

26. Кудріна О. Ю. До питання про економіко-математичну модель організації виробництва на вугле- і газовидобувних промислових підприємствах

 

Management of innovations

27. Коваленко Н. В., Гонтова Н. В. Сутність поняття „адаптація” в контексті інноваційного розвитку підприємства

28. Шаперенко А. В. Сучасні термінологічні контури дослідження інноваційного потенціалу

29. Ляшенко В. І., Землякін А. І., Підоричева І. Ю., Бережна Т. Ф. Інтеграційні форми взаємодії в інноваційному ланцюжку: стан і перспективи розвитку в Україні

30. Лимар В. В. Державні заходи регулювання виробництва та експорту товарів шостого технологічного укладу в Україні

31. Дюжев В. Г. Инновационно-восприимчивый подход к формированию энергосберегающего комплекса предприятия на основе системной оптимизации ресурсов нетрадиционной возобновляемой энергетики

32. Наливайченко К. В. Інформатизація економічного розвитку сучасних національних компаній

33. Подсолонко В. А., Подсолонко Е. А. Проблемы и перспективы развития экономики, основанной на знаниях

 

Management of Labour   

34. Гук Н. А. Нові перспективи забезпечення зайнятості сільських мешканців та розвитку аграрного виробництва в умовах інформаційно-інноваційних реалій

35. Цёхла С. Ю. Проблемы несоответствия образования и уровня жизни населения

 

OUR JUBILEARS 

Гончарову Валентину Миколайовичу – 75!