Issue 2012 1(27)

Full Issue (.pdf)

Content

Пам’яті Миколи Григоровича Чумаченка 

 

SCIENCE ARTICLES

Social and economic problems of Donbass 

1. Дорофиенко В. В., Пашкевич М. С. Концепция „post-mining” как основа политики развития угледобывающих регионов Украины

2. Благодарний О. І., Юріна Н. О., Скобцова Г. В. Стан розвитку малого підприємництва Донецької області в 2006 — 2010 рр.

3. Кондратьєва Т. В. Статистична оцінка впливу мережних показників на ефективність економічних структур в нестабільних ринкових умовах

4. Инякин В. Н. Исследование возможностей стабилизации надежности теплоснабжения и минимизации последствий техногенных аварий в Луганской области.

5. Кучер В. А. Економічні проблеми підвищення виробничого потенціалу підприємств Донбасу

 

International and regional economy 

6. Ильин Ю. А., Павлов К. В. Оценка влияния системы потребительской кооперации на развитие аграрной экономики (на примере Удмуртской республики)

7. Лучкова Ю. В. Шляхи розвитку олійно-жирового комплексу України

8. Дробышевская Т. В. Городская агломерация — актуальный формат функционирования и развития города или новый ракурс прикладного градоведения

9. Юсеф Н. Н. Зміни в міжнародних економічних відносинах Єгипту після революції у травні 2011 р.

10. Чернявая А. Л. Анализ современного состояния сельского зеленого туризма в АР Крым

11. Костенок І. В., Ніколенко Г. О., Калмикова А. С. Країновий ризик: стан проблеми та шляхи вирішення

12. Далевська Н. М. Раціоналізація боротьби за владу на світовій арені у межах когнітивної системи

13. Кудріна О. Ю. Державне регулювання розвитку промислового потенціалу регіону

14. Парасюк Ігор. Економіко-правові аспекти понять „агломерація” та „міська агломерація” в українському законодавстві

 

Finance  

15. Гордей О. Д. Фінансове забезпечення рівня життя населення в умовах європейської інтеграції

16. Щербакова В. И. От страхового продукта к страховой услуге: определение объекта страхового рынка

17. Усков И. В. Программно-целевой метод планирования как основа развития системы местных финансов

18. Єфремова А. О. Вплив інвестиційної діяльності Криму на соціально-економічний розвиток

19. Костюкова О. В., Петрук Т. І. Фінансове забезпечення діяльності державних та приватних вищих навчальних закладів України

20. Корнєєв В. В. Використання довгострокових фінансових інструментів на ринку капіталу України

21. Погайдак О. Б. Особливості розвитку системи загальнообов’язкового державного соціального страхування як елементу надійності захисту людей праці та якості життя в умовах трансформаційної економіки

22. Беликова Е. Ю. Кругооборот капитала в рамках акционерного предприятия

23. Семенов Г. А., Єропутова О. О., Плаксюк О. О. Фінансова стратегія підприємства в умовах економічної кризи

24. Меліхова Т. О., Єрьоменко М. Р. Концептуальні основи обліку заробітної плати та аналізу податкового навантаження для підвищення рівня фінансової безпеки підприємства

25. Зюбін В. М. Інвестиційний потенціал суб’єктів ринку страхових послуг

 

Marketing

26. Наливайченко К. В. Специфіка діяльності інформаційного бізнесу

27. Николаев Ю. О., Жук Л. А. Структурная модель инновационного кластера

28. Величко О. П. Сутність і класифікація логістичних утворень як об’єктів управління та їх особливості в АПК

29. Васильківський Д. М. Формування концепції розвитку економічного потенціалу підприємства

 

Management

30. Ляшенко І. М., Хрущ Л. З. Оптимальна програма підприємства та еколого-економічна виробнича функція

31. Бугрім С. Ю. Складові соціально-економічного потенціалу підприємства

32. Еськов А. Л., Гитис Т. П. Совершенствование процедуры оценки профессионализма работников предприятия

33. Шевченко В. В. Возможности расширения сферы применения теории игр двух лиц для принятия управленческих решений

34. Тесленок І. М., Михайлова О. В., Богаченко О. П. Сучасні підходи до визначення результативності управління підприємством

 

Management of innovations 

35. Пожуєва Т. О. Організаційно-фінансове забезпечення розвитку інноваційного процесу на вітчизняних підприємствах

36. Биконя О. С. Шляхи впровадження Smart Grid в країнах світу

37. Почтовюк А. Б. Якість освіти сучасного вищого навчального закладу: проблеми та перспективи

38. Латышева А. И., Разумов А. И. Экономическая эффективность инновационных технологий в отраслях агропромышленного комплекса

39. Толмачева А. Ф., Хахулин В. В., Тульку Я. И. О перспективах государственно-частного партнерства в инновационной сфере региона

40. Кучерук Т. Г. Методологічні засади аналізу попиту на інновації за умов державно-приватного партнерства

 

OUR JUBILEARS 

Вітаємо Аптекаря Савелія Семеновича

Евдокимову Федору Ивановичу — 80!

Жизнь, посвященная науке, образованию, людям (80 лет Оливеру Алексеевичу Орлову)

Поздравляем Губерную Галину Константиновну