Issue 2011 3(25)

Full Issue (.pdf)

Content 

SCIENCE ARTICLES

Economic theory and history

1. Чеботарьов В. А. Доктринальні засади розвитку харчової та переробної промисловості України

2. Ярошевич О. Я., Риборак О. В. Формування механізму державної підтримки діяльності рослинницьких домогосподарств

3. Лебедь В. Н., Гайдамака Е. Н., Миколяш Ф. Т. Проблемы формирования и использования инвестиционного потенциала домохозяйств в Украине

4. Скоробогатов М. М., Куцерубова О. І. Диверсифікація як один із шляхів підвищення ефективності діяльності підприємств у сучасних умовах

5. Ільїн В. Ю. Базові моделі входження ТНК на міжнародні ринки в умовах глобалізації

6. Погріщук Б. В., Чорнодон В. І. Світоглобалізаційні процеси та їх вплив на розвиток інноваційної діяльності в АПК

7. Дюбо О. М. Ресурсне забезпечення системи управління економічною безпекою підприємств АПК

8. Мірошніченко Т. С. Основні поняття стійкості економічного розвитку

 

International and regional economy

9. Матросова Л. М., Лященко О. В. Проблеми розвитку регіональних кластерних структур в Україні

10. Прокопчук О. Т. Європейський досвід функціонування ПДВ у галузі сільськогосподарського виробництва

11. Тараненко І. В. Інноваційний імператив сталого розвитку глобалізованого суспільства

12. Шевченко О. О. Моделі підвищення міжнародної конкурентоспроможності країни: теоретико-методологічний аспект

13. Янікін С. В. Вплив ТНК на стабільність міжнародної фінансової системи.

14. Осадча Н. В. Характеристика процесу інтеграції України до Європейського Союзу (ЄС)

15. Павлов К. В., Андреева И. Г., Сапрыка В. А., Шмигирилова Л. Н. Методические основы оценки состояния проектов и программ межрегионального приграничного сотрудничества

16. Шматько Н. М. Оцінка гнучкості підприємств і бізнес-процесів за даними машинобудівних підприємств Харківської області

 

Finance 

17. Колупаєва І. В. Особливості диверсифікації ставки податку на прибуток згідно Податкового кодексу України

18. Кудріна О. Ю. Принципові основи та фактори впливу на планування податкових трансакційних витрат

19. Боровик П. М., Ладиженська В. О. Проблеми акцизного оподаткування в Україні

20. Мельник Г. Г. Методи та моделі оцінки фінансової стійкості підприємств регіону в антикризовому управлінні

21. Махортов Ю. О., Зюбін В. М. Структурно-функціональна модель регіональної системи інтеграції страхової та інвестиційної діяльності

22. Седих О. І. Податкові ризики підприємства в умовах глобалізації

23. Тхор С. О. Спекулятивні бульбашки та їх вплив на розвиток кризових явищ

 

Marketing 

24. Прищепа Н. П., Прищепа Ю. М. Формування конкурентної стратегії високотехнологічного підприємства

25. Северинова Ю. М. Удосконалення механізму аналізу та планування маркетингової діяльності підприємства

26. Мошковська Г. К. Стратегії та методи маркетолога туристичних послуг у проекції на споживача

27. Косов О. І. Сучасні проблеми розвитку маркетингового управління енергозбереженням в Україні

28. Лутай Л. А., Козицька Г. В. Теоретичні аспекти аналізу та прогнозування цін на біржових ринках

29. Кужилєва О. В. Створення бренду з використанням запитів та уподобань споживачів

30. Птахіна О. М. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки фахівців економічного профілю

 

Management of innovations

31. Дубовиков М. М., Величко О. В. Проблеми формування науково-технологічного та інноваційного потенціалу України

32. Saenko O. A. Risk Management of Leasing Company

33. Гриценко С. И. Модель процессной интеграции логистического менеджмента

34. Гращенко І. С. Проблеми та особливості прогнозування на підприємствах сфери послуг

35. Кроленко М. С. Система показників економічної стійкості промислового підприємства

36. Моргулець О. Б. Діалектичний зв’язок сервісології та сервіс-менеджменту

37. Юдін М. А. Перспективи використання когенераційних установок для підтримання економічної безпеки держави

38. Тхор О. С., Гуревич В. В. Дослідження методологічного апарату оцінки інвестиційного клімату під час аналізу інвестиційної привабливості підприємства

39. Фірсова С. М., Чеботар С. В. Основні елементи інноваційного потенціалу