Редакційна рада

Голова Ради – Амоша О. І., академік НАН України, доктор економічних наук, професор, директор Інституту економіки промисловості НАН України (Україна)
Курило В. С., академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, президент Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна)
Пономаренко В. С., доктор економічних наук, професор, ректор Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця (Україна)
Величко Адамов, доктор, професор, ректор Господарської академії ім. Д. А. Ценова (Болгарія)
Шимов В. М., доктор економічних наук, професор, ректор Білоруського державного економічного університету (Білорусь)
Вольчик В. В., доктор економічних наук, професор, Південний Федеральний університет (Росія)
Павлов К. В., доктор економічних наук, професор, Камський інститут гуманітарних та інженерних технологій (Росія)
Фатєєв В. С., доктор економічних наук, професор, Гродненський державний університет (Білорусь)
Краузе Г., DrHab (Technique), президент Міжнародного центру науки і техніки (Німеччина)
Хагеманн Н., PhD (Economics), Центр дослідження навколишнього середовища ім. Гельмгольця (Німеччина)
Данило Лучес, PhD (Sociology), професор, Західний Університет Тимішоари (Румунія)
Богдан Надолу, PhD (Sociology), професор, Західний Університет Тимішоари (Румунія)
Кушнірович Н. О., PhD (Economics), доцент, Академічний центр Руппін (Ізраїль)
Столяров В. Ф., доктор економічних наук, професор, ректор Буковинського університету (Україна)
Пайонк К., доктор економічних наук, професор, Економічний університет в Познані (Республіка Польща)
Квілінський О. С., PhD (Economics), Економічний університет в Познані (Республіка Польща)