Редакційна колегія

Головний редактор
Ляшенко В. І., доктор економічних наук, професор

Заступник головного редактора
Матросова Л.М., доктор економічних наук, професор

Відповідальний секретар
Чеботарьова Н. М., кандидат економічних наук, доцент

Члени колегії:
Александров І. О., доктор економічних наук, професор
Амоша О. І., академік НАН України, доктор економічних наук, професор
Булєєв І. П., доктор економічних наук, професор
Дементьєв В. В., доктор економічних наук, професор
Драчук Ю. З., доктор економічних наук, професор
Дубницький В. І., доктор економічних наук, професор
Єськов О. Л., доктор економічних наук, професор
Житний П. Є., доктор економічних наук, професор
Кабанов А. І., доктор економічних наук, старший науковий співробітник
Колосов А. М., доктор економічних наук, професор
Макогон Ю. В., доктор економічних наук, професор
Махортов Ю. О., доктор економічних наук, професор
Осадча Н. В., доктор економічних наук, доцент
Тараш Л. І., доктор економічних наук, старший науковий співробітник
Хоменко Я. В., доктор економічних наук, професор
Чеботарьов В. А., доктор економічних наук, доцент

Випускаючий редактор
Лобода С. М., доктор педагогічних наук, професор

Коректор
Кононченко Ю. О.