Випуск 2018 4(54)

Випуск цілком (.pdf)

ЗМІСТ

НАУКОВІ СТАТТІ

Соціально-економічні проблеми Донбасу

1. Колосов А. М., Колосова К. А., Савченко О. С., Кучеренко С. К.
«План Маршалла» для Донбасу: передумови інвестиційного розвитку  С. 5-11

cкачати
.pdf

2. Фоміченко І. П., Баркова С. О. 
Вплив фінансової децентралізації на відновлення економіки Донбасу   С. 12-17

cкачати
.pdf

3. Єфременко В. В., Гавриш О. Г.
Основні принципи постконфліктного відновлення економічного стану Донбасу  С.18-21

cкачати
.pdf

4. Чеботарьов Є. В.
Маркетингові дослідження агропродовольчого ринку Луганської області:  підґрунтя заохочення іноземних інвестицій у подоланні наслідків військового конфлікту   С. 22-28

cкачати
.pdf

Економічна теорія та історія

 

5. Залознова Ю., Квілінський О., Трушкіна Н.
Реверсивна логістика в системі циркулярної економіки: теоретичний аспект С. 29-37

cкачати
.pdf

6. Пушак Я. Я., Кравчук І. П., Макеєва О. М.
Фактори розвитку мережевої економіки в Україні: економіко-правовий аспект С. 38-42

cкачати
.pdf

7. Розмаїнський І. В.
Homo Post-Soveticus: Спроба аналізу на основі посткейнсіанского та інституційного підходів С. 43-51

cкачати
.pdf

8. Смирнова І. І., Сімаков К. І.  
Розвиток людського капіталу в Україні: глобальні впливи та тенденції  С. 51-56

cкачати
.pdf

Міжнародна і регіональна економіка

9. Столяров В. Ф., Шинкарюк О. В., Столярова  В. В.
Вихідні положення державного регулювання регіонального людського розвитку  С. 57-66

cкачати
.pdf

10. Гордієнко В. В., Калашникова Т. С.
Методичні засади стратегічного планування соціально-економічного розвитку на регіональному рівні С. 67-72

cкачати
.pdf

11. Шабаліна Л. В., Хумран Р. В.
Основні тенденції світового фармацевтичного ринку  С. 73-78

cкачати
.pdf

Фінанси

12. Димитрова Т.
Комерційні банки в схемах кримінальних грошей   С. 79-87

cкачати
.pdf

13. Касьянюк С. В., Мішура В. Б.
Ефективність реалізації фінансової децентралізації на місцевому рівні  С. 88-93

cкачати
.pdf

14. Латишева О. В., Чемерис Є. Т. Дослідження стану інвестиційного забезпечення  сталого розвитку  провідних галузей національної економіки України С. 102-107

cкачати
.pdf

Маркетинг

15. Мішура В. Б., Володченко В. В.
Удосконалення логістичної діяльності в системі управління промисловим підприємством  С. 100-105

cкачати
.pdf

16. Гаджиєва Е. Н.
Маркетинговий комплекс азербайджанських пам’ятників ЮНЕСКО   С. 106-109

cкачати
.pdf

Менеджмент

17. Жуков С. А., Маліношевська К. І.
Стратегічна карта як ефективний інструмент управління людським капіталом промислового підприємства   С. 110-114

cкачати
.pdf

18. Качмарек Б.
Слабкі сторони сучасних методів управління на думку польських менеджерів-практиків   С. 115-119
cкачати
.pdf

Менеджмент інновацій

19. Бившев Р. О., Волошина О. О.
Стан та перспективи розвитку фінансової децентралізації в Україні  С. 120-125

cкачати
.pdf

20. Бившева Л. О., Кондратенко О. О.
Реінжиніринг як ефективний інструмент інноваційної діяльності промислових підприємств в сучасних умовах  С. 146-150

cкачати
.pdf

Менеджмент персоналу

21. Гасанов Г. М., Султанова Р. П.
Вплив персональних відносин на конфлікт  С. 131-135

cкачати
.pdf

22. Івченкова О. Ю., Крикуненко К. М.
Вплив глобалізаційних процесів на стратегічний розвиток людського капіталу промислових підприємств України
  С. 136-142

cкачати
.pdf

23. Ровенська В. В.
Людський капітал як ключовий елемент стратегії сталого розвитку промислового підприємства

С. 142-147

cкачати
.pdf

ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ

24. Прогнімак О.
Чи стане різноманітність і включення основою творчої економіки України? С. 203-208

cкачати
.pdf

РЕЦЕНЗІЇ

25. Ляшенко В. Рецензія на монографію Беати Глінковської «Інтернаціоналізація польських та українських підприємств» С. 158-159

cкачати
.pdf