Випуск 2018 3(53)

Випуск цілком (.pdf)

ЗМІСТ

НАУКОВІ СТАТТІ

Соціально-економічні проблеми Донбасу

1. Антонюк В. П.
Агропромисловий комплекс у системі структурних трансформацій економіки Донецької області: проблеми та перспективи розвитку  С. 4-9

cкачати
.pdf

2. Снігова О. Ю.
Щодо удосконалення програмних засад відновлення економіки східних регіонів України  С. 10-15

cкачати
.pdf

3. Беззубко Л. В., Новікова О. В.
Еколого-економічна складова відновлення Донецької області  С. 16-20

cкачати
.pdf

4. Бойченко М. В.
Шляхи виходу з кризи гірничодобувних підприємств для досягнення сталого їх розвитку  С. 21-24

cкачати
.pdf

5. Гордієнко В. В.
Використання закордонного досвіду відшкодування збитків населенню в результаті конфліктів та надзвичайних ситуацій  С. 25-30

cкачати
.pdf

Економічна теорія та історія

6. Вишневский О. С.
Ідеологія стратегування і технологія блокчейн як інструменти побудови «царства суб’єктності» С. 31-35
cкачати
.pdf
7. Сердюк О. С.
Зовнішні ефекти продукування газоподібних відходів виробництва  С. 36-48
cкачати
.pdf

Міжнародна і регіональна економіка

8. Макогон Ю. В.
Новий Великий шовковий шлях: історія, стан, перспективи С. 49-55
cкачати
.pdf
9. Точонов І. В., Наумова Л. О.
Відновлення територій Донецької області на прикладі досвіду зарубіжних країн  С. 56-59
cкачати
.pdf
10. Шабаліна Л. В., Черноіваненко А. В.
Перспективи розвитку світового ринку інформаційно-комунікаційних технологій С. 60-64
cкачати
.pdf
11. Майдуков Г. Л.
Резерви вугільного виробництва в світовій енергетиці С. 65-70
cкачати
.pdf
12. Кочешкова І. М.
Індикативна діагностика сталого розвитку регіонів  С. 72-78
cкачати
.pdf
13. Аббасова Ш. А., Оруджева М. Ш., Оруджева Т. В.
Роль нафтового сектора в економічному зростанні країни С. 71-77
cкачати
.pdf
14. Зайцев В. С.
Євроінтеграція – шлях до розвитку економіки України і підвищення добробуту її громадян  С. 78-80
cкачати
.pdf

Фінанси

15. Єлецьких С. Я., Петрищева К. Г.
Методичні імперативи оцінювання фінансової безпеки суб’єктів підприємницької діяльності  С. 89-94
cкачати
.pdf
16. Михайличенко Н. М., Мірошниченко О. О.
Дослідження динаміки показників, що характеризують діяльність фондового ринку України  С. 95-101
cкачати
.pdf
17. Касьянюк С. В., Мішура В. Б.
Оцінка ефективності інвестиційної діяльності підприємств машинобудування С. 102-107
cкачати
.pdf
18. Ляшенко А. Ю.
Автоматизація процедур міжнародної торгівлі як інструмент підвищення ефективності міжнародного трансферу технологій в Україні С. 108-113
cкачати
.pdf

Маркетинг

19. Залознова Ю. С., Трушкіна Н. В.
Транспортно-логістична система України: проблеми та перспективи розвитку  С. 113-119
cкачати
.pdf
20. Нечволода Л. В., Стецюк А. В., Гриценко В. І.
Застосування інформаційних технологій та сучасних економіко-математичних методів для управління конкурентоспроможністю закладу вищої освіти  С. 120-125
cкачати
.pdf

Менеджмент

21. Латишева О. В.
Ресурсний потенціал підприємства: сутність, складові та особливості управління елементами забезпечення сталого розвитку  С. 126-130
cкачати
.pdf

Менеджмент інновацій

22. Смирнова І. І., Сімаков К. І.
Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційного підприємництва в Україні  С. 140-145
cкачати
.pdf
23. Бившева Л. О., Кондратенко О. О., Лисенко А. О.
Франчайзинг як ефективна форма розвитку інноваційного підприємництва в Україні  С. 146-150
cкачати
.pdf
24. Івченкова О. Ю., Крикуненко К. М. Інноваційне підприємництво як складова стратегії розвитку економіки України  С. 151-154 cкачати
.pdf

Менеджмент персоналу

25. Ляшенко В. І., Підоричева І. Ю., Кучеров А. В., Тесновський П. В. Напрями інтеграції України до європейських науково-освітніх та інноваційних просторів в умовах Угоди про асоціацію з Європейським Союзом  С. 147-179 cкачати
.pdf
26. Жуков С. А. Людський капітал як важливий фактор управління стратегічним розвитком промислового підприємства  С. 180-185 cкачати
.pdf

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

27. Строганова І. А. Хеджування валютних ризиків нефінансовими організаціями: стан та шляхи розвитку  С. 186-197 cкачати
.pdf
28. Грахов В. П., Мохначєв С. А., Тарануха Н. Л., Пушкарьов В. О. Перспективи розвитку девелопменту в Росії  С. 198-200 cкачати
.pdf
29. Асадулліна Н. Р. Розвиток професійних компетенцій працівника в інноваційно-освітній системі  С. 201-202 cкачати
.pdf

ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ

30. Ким С. Л. Формування цілей і їх значення в менеджменті організації С. 203-208 cкачати
.pdf
31. Павлов К. В. Неевклидова економіка: проблеми і перспективи розвитку  С. 209-211 cкачати
.pdf
32. Прогнімак О. Д. Креативне майбутнє України: перспективи і перешкоди  С. 212-227 cкачати
.pdf

РЕЦЕНЗІЇ

33. Павлов К. В. Рецензія на монографію Поносова Федора Миколайовича «Людське пізнання як формування гносеологічних рядів: концепція гносеологічного ряду»  С. 228-229 cкачати
.pdf