Випуск 2010 2(20)

Випуск цілком (.pdf)

Зміст

НАУКОВІ СТАТТІ

Соціально-економічні проблеми Донбасу

 1. Инякин В. Н., Леденева М. В. Обеспечение надёжности жизнеобеспечения в центрах урбанизации Донбасса
 2. Болбат В. Н., Григорюк М. Е., Майдукова С. С. К вопросу о тенденциях и механизме формирования доходной части бюджета государственных шахт Украины
 3. Юріна Н. О. Малий бізнес Донецької області: тенденції розвитку
 4. Северин В. С. Структура і стан закладів культурної сфери Донецької області

 

Економічна теорія

 1. Ільїн В. Ю. Сучасні соціально-екологічні напрями розвитку аграрних корпорацій
 2. Дюбо О. М. Моделювання системи інформаційного забезпечення управління економічною безпекою підприємств
 3. Кірнос І. О. Предмет пізнання соціальної економіки
 4. Загорій А. М. Освіта як фактор формування людського капіталу
 5. Скороход Н. Н., Заика И. П. Моделирование как инструмент эффективности анализа в изучении макроэкономики

 

Міжнародна та регіональна економіка

 1. Левчинський Д. Л. Методологічні основи оцінки ефективності проектів відтворення житлових будинків
 2. Коськина Я. И., Ляшенко В. И. Перспективы украино-российского межрегионального трансграничного сотрудничества в сфере туризма в ходе проведения «Евро — 2012» и «Сочи — 2014»
 3. Ільїна О. В. Регіональне формування розвитку інвестиційної стратегії підприємницьких структур
 4. Корнєєв В. В., Бублик Є. О. Антикризове регулювання кредитних ринків: порівняльний аналіз практики зарубіжних країн
 5. Колєснікова Г. В. Про необхідність використання іноземного досвіду мікрострахування та гарантування кредитів малому підприємництву в Україні
 6. Kushnirovich N. A. Social capital and its influence on the financing and profitability of small-scale enterprises (Israel experience)
 7. Тіщенко А. П. Стратегічне планування розвитку регіону: основні поняття, вимоги та алгоритм здійснення
 8. Тулуш Л. Д. Функціонування податку на додану вартість у сільському господарстві: досвід ЄС
 9. Рибак О. В. Розвиток малого підприємництва в регіоні: теоретичні засади, проблеми та перспективи

 

Фінанси

 1. Кошелева Е. Г., Воробьева О. Ю. Социально-экономические последствия изменения ставок акцизного сбора
 2. Прокопчук О. Т. Трансформація механізму непрямої підтримки за рахунок коштів ПДВ на пряме бюджетне фінансування
 3. Ткаченко А. М., Авдєй О. К. Вибір моделі курсової політики та її вплив на формування фінансових ресурсів підприємства на прикладі України
 4. Шевчук О. В., Фастунова В. О. Управління фінансовими ресурсами страхових компаній
 5. Величко О. В., Філіппов В. В. Роль місцевих бюджетів та муніципальних органів влади в управлінні розвитком регіонів
 6. Боровик П. М. Напрями вдосконалення системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників
 7. Чеберяко О. В., Капущак Т. С. Запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного страхування
 8. Махортов Ю. О., Зюбін В. М. Вплив інвестиційного потенціалу страхових компаній на розвиток економіки
 9. Бикадорова Н. О. Фінансова децентралізація місцевого самоврядування

 

Маркетинг

 1. Ляхта О. В. Вплив життєвого циклу товару на вибір маркетингової стратегії
 2. Малишко О. В., Царевич Л. С. Теоретичні засади формування конкурентної стратегії національної економіки
 3. Ярошевич О. Я. Проблеми реалізації рослинницької продукції особистими селянськими господарствами
 4. Чеботарьов В. А. Особливості впровадження систем забезпечення якості харчових продуктів в умовах трансформаційних структурних перетворень

 

Менеджмент інновацій

 1. Семенов А. Г., Зикіна В. О. Формування інноваційної стратегії управління інтегрованими процесами на машинобудівних підприємствах
 2. Лященко О. В. Проблеми оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу підприємства
 3. Максимова Т. С., Філімонова О. В., Лиштван К. В. Формування інноваційної політики на підприємстві
 4. Румен Вырбанов. Подход к разработке проекта интернет-бизнеса
 5. Івченко Є. І. Методологічні підходи до підвищення ефективності діяльності підприємств за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій

 

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

 1. Андреева И. Г., Павлов К. В. О связи устойчивости и эффективности развития бизнес-структур

 

НАШІ ЮВІЛЯРИ

Вітаємо Миколу Григоровича Чумаченка з 85-річчям

 

Івану Петровичу Булєєву — 70 років