Про журнал

Розвиток економіки й зміцнення суспільного господарського порядку є одним з першочергових завдань стабілізаційних процесів у регіонах України. Саме такій широкій проблематиці досліджень у сфері економічної науки присвячено науковий журнал “Економічний вісник Донбасу”. Засновники журналу — Інститут економіки промисловості НАН України та Луганський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України. Поява такого наукового видання є закономірною, оскільки давно вже виникла потреба в міжгалузевих та міжрегіональних соціально-економічних дослідженнях.

Сподіваємося, що журнал продовжить традиції інтеграції академічної та вузівської науки з практикою, сприятиме поширенню досвіду наукової, науково-педагогічної та виробничої діяльності, становленню кадрів вищої кваліфікації.